बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Title Principal Name School type School Level No. of Students Address Contact School Photo
श्री बैजनाथ उ. मा. वि थिरेन्द्र चन्द्र भट्ट सरकारी Secondary जेडेपनि-०२, बेदकोट, कंचनपुर

बिद्यालयहरु