बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Other Contact Information

Contact No: +977 071 5555556

Please fill up the below form if you have any feedback.

 

 
1 Start 2 Complete

Contact