बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेद्कोत नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा २०७५ बैशाख ३१,नगरपालिकाका कर्मचारीहरु र पत्रकारहरु सङ्ग शिबलिङ्गेस्वरमा फोटोशेषन गर्दै।

, , , , ,

बेदकोट नगर अस्पतालको डी.पि.आर.क झलकहरु

, ,

Pages

Photo Gallery