बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री उदयदेव मा. वि.

School type:

School Level:

Principal Name: 
महेश्वोर दत्त भट्ट
No. of Students: 
७९२
Address: 
बेदकोट-०९, सुन्दरपुर
Contact: 
९८४८७३८३५४

श्री उदयदेव मा. वि.