बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री नवदुर्गा आ. वि.

School type:

School Level:

Principal Name: 
इन्द्र बहादुर मल्ल
No. of Students: 
३११
Address: 
बेदकोट-१०,नयागाउ
Contact: 
९८४८७३८९८७

श्री नवदुर्गा आ. वि.