बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री बैजनाथ मा. वि

School type:

School Level:

Principal Name: 
पदम बोहरा
No. of Students: 
२७३
Address: 
बेदकोट-०८, गैलनदि
Contact: 
९८४८७०६५७०

श्री बैजनाथ मा. वि