बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री भुवनेश्वरी मा.वि.

School type:

School Level:

Principal Name: 
रण बहादुर दौल्याल
No. of Students: 
१०८५
Address: 
बेदकोट-०६, सिसैया
Contact: 
९८४८८०९०४१

श्री भुवनेश्वरी मा.वि.