बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री मुक्ति प्रा.वि.

School type:

School Level:

Principal Name: 
धर्मानन्द जोशी
No. of Students: 
२६४
Address: 
बेदकोट-०५, धरमपुर
Contact: 
९८४८५५४६३७

श्री मुक्ति प्रा.वि.