बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Photo Name Designation Section Email Phone
दिपा जोशी सामाजिक परिचालक ९८०६४७२८५३
गणेश बहादुर धानुक कार्यालय सहयोगी ९७४९५१५१७२

Staff