बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री पशुपति आ. वि.

School type:

School Level:

Principal Name: 
नरेन्द्र बहादुर थापा
No. of Students: 
२३२
Address: 
बेदकोट-०७,सुडा
Contact: 
९८४८८६४९७४

श्री पशुपति आ. वि.