बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना