FAQs Complain Problems

बिद्यालयहरु

Title Principal Name School type School Level No. of Students Address Contact School Photo
श्री घटाल आ. वि. नर बहादुर बोहरा सरकारी Primary २२२ बेदकोट-०४, बैतडा ९७४९५०४०५७
श्री वेदकोट प्रा. वि. शंकर दत्त जोशी सरकारी Primary ४५ बेदकोट-०३, दैजी ९७४९५०६५०६
श्री सरस्वती आ.वि. हर्क बोहरा सरकारी Primary २६३ बेदकोट-०२, चादनिफाटा ९८०६४३३८४१
श्री गणेश आ. वि. पशुपति मल्ल सरकारी Primary २८९ बेदकोट-०१, पिपलथला ९८४८७२७४२१
श्री सरस्वति मा. वि. जय देव बडू सरकारी Secondary ६९९ बेदकोट-०५, धरमपुर ९८४८७२६३०२
श्री शान्ति निकेतन प्रा. वि. जय बहादुर बुढाएर सरकारी Primary ९९ बेदकोट-०३ , शान्तिपुर ९७४९५०९२२५
श्री शिव प्रा. वि. हंसराज शर्मा सरकारी Primary ७७ बेदकोट-०३,सामा दैजी ९८४८८४१४०७
श्री सिद्धनाथ प्रा.वि. विर ब. खडायत सरकारी Primary १२४ बेदकोट-०१,हत्तिथला ९८०६४७०११८
श्री सिद्धनाथ आ.वि. गज राज चटौत सरकारी Primary १९१ बेदकोट-०२,बसन्थला ९८४८७२२९१३
श्री रत्न मा. वि. खडक सिंह पाल सरकारी Secondary ६८३ बेदकोट-१०,चतहरी ९८४८७६४९८७

Pages

पर्यटकीय स्थल