FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

२०७४ असाढ २० को निर्णय नं १

यस बेद्कोट नगरपालिका द्वारा पारित गरिएको प्रथम  निर्णय २०७४  

पर्यटकीय स्थल