FAQs Complain Problems

बेदकाेट नगर कार्यपालिकाकाे १९ अाै बैठकबाट विभिन्न १३ वटा कार्यविधि पारित मिति २०७४/११/३० पारित कार्यविधिहरू

१. नगर कार्यपालिका समिति उपसमिति गठन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४
२.बेदकाेट नगरपालिकाकाे स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि
३.मदिरा बिक्रि बितरण,ब्यबस्थापन तथा नियमन निर्देशिका २०७४
४.नगर प्रमुख, उप प्रमुख सचिवालय गठन तथा संचालन सम्बन्धि मापदण्ड
५.टिप्पर संचालन तथा व्यवस्थापन निर्दशिका
६.ब्याक हाे लाेडर संचालन तथा ब्यबस्थापन निर्देशिका
७.कक्षा ८ काे अाधारभुत तह उत्तीर्ण परीक्षा कार्यबिधि २०७४
८.बेदकाेट नगरपालिकाकाे शहरि याेजना अायाेग गठन तथा संचालन कार्यबिधि २०७४
९.उपभाेक्ता गठन संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७४
१०.छाडा चाैपाया नियन्त्रण तथा ब्यबस्थापन निर्देशिका २०७४
११.जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र बितरण निर्देशिका २०७४
१२.घर जग्गा लिज तथा बहालमा दिने सम्बन्धि निर्देशिका २०७४
१३.घ बर्गकाे निर्माण ब्यबसायकाे नया इजाजत जारि नविकरण,नामसारि खारेजि गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४
यिनिहरू सहित हाल सम्म पारित ऐन नियम कार्यबिधि हरू २८ वटा पारित

पर्यटकीय स्थल