FAQs Complain Problems

आ.व.०७४।०७५ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण सम्बन्धि ।

 बेदकोट नगरपालिकाको आ.व.०७४।०७५ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण सम्बन्धि सूचना ।

पर्यटकीय स्थल