FAQs Complain Problems

सामाचार

एकिकृत सम्पत्ती कर चुक्ता गर्दा आवश्यक कागजातहरु के के हुन् ?

  • गत आ. व. सम्म न.पा.लाई कर चुक्ता गरेको प्रमाण,
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
  • जग्गा धनि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि