बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सुचना

सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सुचना