बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

शुशिला सिंह

शुशिला सिंह, उप प्रमुख

उप– प्रमुख