बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

अशोक कुमार चन्द

अशोक कुमार चन्द, नगर प्रमुख

नगर प्रमुख