बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Email: 
joshidharmraj23@gmail.com
Phone: 
९८४८७८१४११

धर्म राज जोशी