बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Email: 
pandeya.tr720@gmail.com
Phone: 
९८४८७२०१९०

तिर्थ राज पाण्डेय