बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Designation:

Email: 
gdjoshi.mnr@gmail.com
Phone: 
९८४८७६२४६६

गणेश दत्त जोशी