बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Supporting Documents: 

२०७४\११\११ देखि २०७४\१२\३० सम्मका नगर परिसदका निर्णयहरु