बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री बैजनाथ मा. वि

School type:

School Level:

Principal Name: 
थिरेन्द्र चन्द्र भट्ट
No. of Students: 
११९१
Address: 
जेडेपनि-०२, बेदकोट, कंचनपुर
Contact: 
९७४९५३६१६०

श्री बैजनाथ मा. वि