बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

रोड  शेष ठेक्का दिईने सम्बन्धि सुचना

रोड शेष ठेक्का दिईने सम्बन्धि सुचना