Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Ganesh Joshi is with Prakash Kalauni Sworadi and 5 others. 55 mins · Mahendranagar ·  मेलमिलापकर्ताहरूलाइ सूचिकृत हुने सम्बन्धि बेदकाेट नगरपालिका न्यायिक समितिकाे सूचना

मेलमिलापकर्ताहरूलाइ सूचिकृत हुने सम्बन्धि बेदकाेट नगरपालिका न्यायिक समितिकाे सूचना