बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेदकोट नगरपालिका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा विधुतीय हाजिरी संचालनमा ल्याउदै नगर प्रमुख