बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेदकोट नगरपालिका द्वारा आ.व.२०७४/०७५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तेस्रो किस्ता वितरण सम्बन्धि सूचना....

बेदकोट नगरपालिका द्वारा आ.व.२०७४/०७५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तेस्रो किस्ता वितरण सम्बन्धि सूचना....