बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेदकोट नगरपालिकाको प्रमुख धार्मिक स्थान लिङ्गा क्षेत्रमा भैरहेको कामको अनुगमन गर्दै नगर प्रमुख ज्यु