बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेदकोट नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा पर्यटकीय स्थल"" शिबलिङ्गेस्वर"" मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज जोशी