बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

पुर्ब संविधान सभा अध्यक्ष श्री खिल राज रेग्मी सर बाट संमान ग्रहण गर्नु हुँदै नगर प्रमुख ज्यु