FAQs Complain Problems

सामाचार

नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र बंसज र जन्मसिद्ध

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
बंसज शिफारिस दस्तुर -रु. १००, जन्मसिद्ध शिफारिस दस्तुर -रु. १०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • २ प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी,
  • सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)
  • जन्म दर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता, अस्थायी निस्सा,

पर्यटकीय स्थल