बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

ठुला तथा साना सवारी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना