बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

उपस्थित भई दिने बारे ।

Supporting Documents: 

उपस्थित भई दिने बारे ।