बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

IT Officer को लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धि संशोधित सूचना

IT Officer को लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धि संशोधित सूचना