बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेद्कोत नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा आज मिती २०७५ बैशाख ३१ गते बेद्कोत नगरपालिकाको वार्ड न. ४ को प्रसिद्ध धर्मिक स्थल शिबलिङ्गेस्वरमा सम्पन्न भएको छ।

बेद्कोत नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा मिती २०७५ बैशाख ३१ गते बेद्कोत नगरपालिकाको वार्ड न. ४ को प्रसिद्ध धर्मिक स्थल शिबलिङ्गेस्वरमा सम्पन्न भएको छ।