बेदकोट नगरपालिका वडा न‌ं.२ मा मदिरा बेचबिखनको समय सिमा

बेदकोट नगरपालिका वडा न‌ं.२ मा मदिरा बेचबिखनको समय सिमा