बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेदकोट नगरपालिका वडा न‌ं.२ मा मदिरा बेचबिखनको समय सिमा

बेदकोट नगरपालिका वडा न‌ं.२ मा मदिरा बेचबिखनको समय सिमा