बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेदकोट नगरपालिका उप- प्रमुख सुशीला सिंह ज्यु सम्मान ग्रहण गर्दै गर्दाको एक झलक