बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

छैठौं स्वास्थ सेवा दिवस २०७४ बेदकोट नगरपालिकाको हलमा सम्पन्न भएको छ ! मिति २०७४/११/१५ गते आयोजक बेदकोट नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय स्वास्थ साखा