बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

कामकाज स‌ञ्चालन सम्बन्धमा ।

कामकाज स‌ञ्चालन सम्बन्धमा ।