बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

 बेदकोट नगरपालिकाको आ.व.०७४।०७५ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण सम्बन्धि सूचना ।

आ.व.०७४।०७५ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण सम्बन्धि ।