बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Email: 
mrashokchand@gmail.com
Phone: 
9851178445

अशोक कुमार चन्द, नगर प्रमुख

अशोक कुमार चन्द