बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा

Supporting Documents: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा